PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hiện tại, chúng tôi áp dụng phương thức thanh toán sau với các khách hàng của Atamua như sau.

Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên website của Atamua;

Bước 2: Khách hàng tiến hành đặt hàng trên website;

Bước 3: Atamua xác nhận yêu cầu và thông tin với Khách hàng;

Bước 4: Atamua hẹn và chuyển hàng cho Khách hàng;

Bước 5: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra và thanh toán.

Hướng tới sự thuận tiện trong mua sắm cho khách hàng, chúng tôi sẽ áp dụng bổ sung các phương thức thanh toán khác trong thời gian sớm nhất.