Bảng giá tham khảo các sản phẩm Microsoft

Microsoft đưa ra nhiều gói sản phẩm khác nhau, tùy theo quy mô và nhu cầu sử dụng của từng doanh nghiệp mà lựa chọn các gói sản phẩm cụ thể.

Mức giá áp dụng có thể  thay đổi theo từng thời điểm, số lượng và chương trình khuyến mãi của Microsoft.

Dưới đây là bảng giá các sản phẩm Open License (OLP) phổ biến của Microsoft tại thị trường Việt Nam:

Các sản phẩm Microsoft bán chạy nhất

Odoo image and text block
WINDOWS 
FQC-09478 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine OLP                4,657,500
FQC-09525 WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL OLP                4,657,500
Odoo image and text block
OFFICE
021-10554 OfficeStd 2016 SNGL OLP NL OLP                8,600,000
79P-05552 OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL OLP               12,645,000
3YF-00526 OfficeMacStd 2016 SNGL OLP NL OLP                9,270,000
3YF-00090 OfficeMacStd SNGL LicSAPk OLP NL OLP               14,625,000
T5D-02298 Office Home and Business 2016 32-bit/x64 Vietnamese Vietnam Only DVD Full pack                6,524,775
T5D-02274 Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD Full pack                6,524,775
Odoo image and text block
SERVER
Windows server standard
9EM-00124 WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic OLP                2,745,000
9EM-00120 WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic OLP                4,117,500
9EM-00122 WinSvrSTDCore SNGL SA OLP 2Lic NL CoreLic OLP                1,372,500
Windows server Datacenter
9EA-00128 WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd OLP               19,147,500
9EA-00124 WinSvrDCCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd OLP               28,710,000
9EA-00126 WinSvrDCCore SNGL SA OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd OLP                9,585,000
Windows server Cal (Client access)
R18-05121 WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL OLP                   742,500
R18-05123 WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL OLP                   945,000
6VC-03222 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL OLP                2,542,500
6VC-03224 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL OLP                3,285,000
Exchange Server standard 
312-04349 ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL OLP               17,595,000
Exchange Server Enterprise
395-04540 ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL OLP             100,710,000
Exchange Server Cal
381-04396 ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL OLP                1,687,500
381-04398 ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL OLP                2,205,000
PGI-00683 ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs OLP                1,035,000
PGI-00685 ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs OLP                1,350,000
Q6Y-00003 ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd OLP                1,080,000
Q6Z-00003 ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd OLP                2,160,000
SQL Server Standard (tính theo per server)
228-10817 SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL OLP               22,320,000
228-10253 SQL Svr Standard Edtn 2014 English Not to US DVD 10 Clt Full pack               78,592,500
228-10600 SQL Svr Standard Edtn 2016 English Not to US DVD 10 Clt Full pack               78,795,000
SQL Server ( tính theo Core của CPU, Mỗi license 02 Core)- tối thiểu mua số lượng 2
7NQ-00806 SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd OLP               89,145,000
7JQ-01013 SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd OLP             341,797,500
SQL Server CAL
359-06320 SQLCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL OLP                5,197,500
359-06322 SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL OLP                5,197,500
Sharepoint server
76P-01876 SharePointSvr 2016 SNGL OLP NL OLP             169,020,000
76M-01598 SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL OLP                2,362,500
76M-01600 SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL OLP                3,060,000
76N-03785 SharePointEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL OLP                2,070,000
76N-03787 SharePointEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL OLP                2,700,000
Odoo image and text block
Other
076-05674 Prjct 2016 SNGL OLP NL OLP               14,017,500
H30-05613 PrjctPro 2016 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL OLP               23,355,000
076-05530 Project 2016 32-bit/x64 English EM DVD Full pack               13,274,775
H30-05433 Project Pro 2016 32-bit/x64 English EM DVD Full pack               26,099,775
H22-02689 PrjctSvr 2016 SNGL OLP NL OLP             140,850,000
H21-03451 PrjctSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL OLP                4,207,500
H21-03453 PrjctSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL OLP                5,467,500
D86-05710 VisioStd 2016 SNGL OLP NL OLP                6,210,000
D87-07284 VisioPro 2016 SNGL OLP NL OLP               11,992,500
D87-07101 Visio Pro 2016 32-bit/x64 English EM DVD Full pack               13,274,775
D86-05536 Visio Std 2016 32-bit/x64 English EM DVD Full pack                6,749,775
R9Z-00003 VisioProforO365Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Annual                3,510,000
C5E-01235 VSPro 2015 SNGL OLP NL OLP               12,397,500
Odoo image and text block
CLOUD
Q4Y-00003 Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Annual                2,160,000
Q5Y-00003 Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Annual                5,402,250
Q4Z-00003 Off365PlanE4Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Annual                5,942,250
Q7Y-00003 O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Annual                3,240,000
9F5-00003 O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Annual                1,350,000
J29-00003 O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Annual                2,227,500
9F4-00003 O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Annual                3,377,250
Odoo image and text block
Lync Server (Skype for Business) and Azure
Azure
5S2-00003 AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Azure Credit                2,250,000
Azure
DM2-00003 SfBOnlnP1Opn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Annual                   540,000
R6Z-00003 SfBOnlnP2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Annual                1,487,250
Lync Server (Skype for Business)
YEG-01468 SfBSvrPlusCAL 2015 SNGL OLP NL UsrCAL OLP                3,487,500
6ZH-00642 SfBSvrStdCAL 2015 SNGL OLP NL UsrCAL OLP                1,012,500
7AH-00629 SfBSVrEnCAL 2015 SNGL OLP NL UsrCAL OLP                3,487,500
6YH-01125 SkypeforBsnss 2016 SNGL OLP NL OLP                   787,500
5HU-00345 SfBSvr 2015 SNGL OLP NL OLP               90,652,500