THƯƠNG HIỆU
GIÁ


-
 • SAP Business One (SAP)
 • Qlik Sense Desktop
 • Download sử dụng miến phí
 • Số lượng user (tối thiểu) 10
 • Kết nối được unlimited data source
 • Để sử dụng được bản Tableau Server, hãng yêu cầu phải mua thêm bản quyền của sản phẩm Tableau Desktop Pro với user tối thiểu là 1 với mục đích để đẩy dữ liệu từ server khác hoặc PC sang cho Server BI
 • Tableau Desktop - Professional Edition
 • Connect to files, databases, and web applications—see full list below
 • Publish workbooks and data sources to Tableau Server and Tableau Online
 • Updates and support included
 • Số lượng user (tối thiểu) 1
 • Kết nối được unlimited data source
 • Tableau Desktop Personal Edition
 • Connect to files including Excel and CSV
 • Updates and support included
 • Số lượng user (tối thiểu) 1
 • Số lượng user (tối thiểu) 1
 • Kết nối được unlimited data source
 • Để sử dụng được bản Tableau Online, hãng yêu cầu phải mua thêm bản quyền của sản phẩm Tableau Desktop Professional vớitối thiểu là 1 user - mục đích để đẩy dữ liệu từ PC hoặc server lên Server BI.
 • Các năm tiếp theo mua renew Support tương ứng 25% giá trị liciense
 • Không áp dụng đối với license bản Online cloud