ABBYY Screenshot Reader

100

Dễ sử dụng.
Nhiều định dạng lưu.
Công nghệ ABBYY OCR.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này