BlueJeans Meetings

100

Phần mềm họp trực tuyến an toàn và bảo mật.
Làm việc nhóm từ xa hoặc làm việc tại nhà.
Hỗ trợ nhiều người tham dự và ghi lại trên cloud.
Dữ liệu luôn được mã hóa theo chuẩn AES 265 cao nhất.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này