Foxit PhantomPDF chính hãng

New
Bestseller
Special offer
Foxit PhantomPDF chính hãng
Foxit PhantomPDF chính hãng
Foxit PhantomPDF chính hãng
Foxit PhantomPDF chính hãng
4,400,000 ₫
Quantity
License

Bảng giá bản quyền Foxit PhantomPDF

Tính năng / Bảng giá
Chỉnh sửa PDF 
Xuất PDF ra định dạng Microsoft Office 
Sắp xếp tài liệu PDF 
Quay, xoá, thay đổi vị trí các trang trong cùng một  tài liệu PDF.
Scan, chuyển đổi và nhận diện chữ viết 
Nhận diện chữ viết trong tài liệu scan để chuyển đổi chúng thành định dạng có thể chỉnh sửa.
Tạo mới file PDF 
Tạo mới PDF Forms 
Tương thích với các cloud storage và EMC 
Document Usage Tracking  
Collaboration and Sharing  
Document Security  
Nén file scan với dung lượng tối đa 
Hệ điều hành 
Foxit PhantomPDF
For Mac
3.200.000
Bản quyền vĩnh viễn
Mua ngay
Bản quyền vĩnh viễn

Foxit PhantomPDF chính hãng
4,400,000 ₫