Rapid SQL chính hãng

New
Bestseller
Special offer
Rapid SQL chính hãng
Rapid SQL chính hãng
Rapid SQL chính hãng
Rapid SQL chính hãng
110,000 ₫
Quantity
License
bán rapid sqlbán rapid sql

Rapid SQL All-Platform | Hỗ trợ đa dạng nền tảng

 • Rapid SQL giúp các nhà phát triển và DBA tạo ra mã SQL hiệu suất cao một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Với sự hỗ trợ cho tất cả các nền tảng cơ sở dữ liệu chính từ một giao diện duy nhất. Các nhóm có thể tiêu chuẩn hóa trên một công cụ SQL IDE không đồng nhất.
 • Một môi trường phát triển phong phú giúp đơn giản hóa tập lệnh SQL. Xây dựng truy vấn, quản lý đối tượng, quản lý dự án và kiểm soát phiên bản trong cơ sở dữ liệu trực tiếp hoặc kho lưu trữ mã nguồn ngoại tuyến.

Tính năng bản quyền Rapid SQL

 • Support for all seven database platforms included in a single, affordable license.
 • Go global with full Unicode character and enhanced currency support.
 • Three new object filtering capabilities.
 • On-the-fly SQL syntax alerts, semantic validation, and SQL parsing.
 • Full object look-up through-out the SQL statement.
 • Code complete with dynamic walk-throughs.
 • Quick export and import of registered data source information.
 • InterBase and Firebird support.

Các sản phẩm hỗ trợ database của ComponentSource

Rapid SQL All-Platforms | Version : 17
Mua ngay Mua ngay
Supported DBMS
 • IBM DB2 for LUW 8.x, 9.x
 • IBM DB2 for OS/390 and z/OS 8.x,9.x
 • Microsoft SQL Server 2000 and 2005
 • MySQL 4.x.
 • Oracle 8i, 9i, 10g.
 • Sybase ASE 12.5 – 15.x.
 • InterBase 2007 and 2009, Firebird 2.0.
Rapid SQL Multiplatform includes:
 • Rapid SQL 9.x Core.
 • Unicode Support.
 • Debugger.
 • Code Analyst.
 • PL/SQL Profiler (Oracle only).
 • Support for all database platforms (IBM DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Sybase ASE, InterBase and Firebird 2.0.

So sánh giá mua bản quyền Rapid SQL

Rapid SQL for Oracle
Dành cho Oracle
$ 845
Mua ngay
Liên hệ báo giá tốt nhất
Single license 
Network license 
Maintenance and Update 
Rapid SQL chính hãng
110,000 ₫