Spft360.vn - Phần mềm bản quyền chính hãng

Phần Mềm Microsoft Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Phần Mềm Microsoft Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
  • Manufacturer Microsoft
17,600,000 ₫
Số lượng
License

- Số máy cài đặt Dùng cho 1 máy chủ
- Phạm vi sử dụng Là dạng cấp phép cho máy chủ chưa cài đặt phần mềm bản quyền
- Hình thức cấp phép OEM
- Dùng cho khách hàng Doanh nghiệp

  • Manufacturer Microsoft
Phần Mềm Microsoft Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
17,600,000 ₫