Phần Mềm Microsoft Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Phần Mềm Microsoft Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
  • Hãng Sản Xuất Microsoft
17,600,000 ₫
Quantity
License

- Số máy cài đặt Dùng cho 1 máy chủ
- Phạm vi sử dụng Là dạng cấp phép cho máy chủ chưa cài đặt phần mềm bản quyền
- Hình thức cấp phép OEM
- Dùng cho khách hàng Doanh nghiệp

  • Hãng Sản Xuất Microsoft
Phần Mềm Microsoft Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
17,600,000 ₫

Đối tác của chúng tôi


Seasonal discounts

Up to 40%

20% Discount

For tees

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimo!
Sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet!

1+1=1

Consectetur adipiscing elit