Spft360.vn - Phần mềm bản quyền chính hãng

Phần mềm Zoom Cloud 300 participants-1 năm

Phần mềm Zoom Cloud 300 participants-1 năm
  • Manufacturer Zoom
Subscribe
Bản quyền phần mềm Zoom Cloud 300 participants-1 năm
Phần mềm họp hội nghị Zoom - 300 người
Zoom meeting 300 người đang được Soft360.vn cung cấp sản phẩm chính hãng
- Tổ chức cuộc họp cho tối đa 300 người  
- Có thể tăng lượng người tham gia họp lên tới 1000 người 
- Một bản lưu trữ dữ liệu khác của Cloud  
- Được tùy chỉnh URL 
- Cài đặt thương hiệu công ty 
- Tất cả đặc tính và quyền lợi của bản Pro cũng sẽ được sử dụng
Sảm phẩm phần mềm giá đã bao gồm VAT 0%
  • Manufacturer Zoom
Phần mềm Zoom Cloud 300 participants-1 năm