Vận chuyển, giao hàng


Đối với bản cứng

Chúng tôi sẽ sử dụng hình thức chuyển phát nhanh để chuyển sản phẩm tới quý khách hàng

Đối với bản license key

Chúng tôi sẽ  dùng email để chuyển sản phẩm tới quý khách hàng.