Exchange Server Enterprise

100

Phần mềm mail server cao cấp cho doanh nghiệp.
Giao thức kết nối độc quyền và chuyên nghiệp.
Triển khai trên hạ tầng phần cứng máy chủ của doanh nghiệp
Hỗ trợ các kết nối an toàn và bảo mật với chứng chỉ số.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này