Labelview

12.650.000

Thiết kế mã vạch và tích hợp hệ thống sản xuất tự động.
Kết nối với các loại cơ sở dữ liệu đa dạng.
Hỗ trợ hơn 100 loại barcode khác nhau.
Tùy chỉnh giao diện thiết kế theo nhu cầu.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này