ManageEngine FileAnalysis

10

Lấy lại dung lượng lưu trữ.
Theo dõi kiểu sử dụng đĩa và tốc độ tiêu thụ.
Phân tích và báo cáo về quyền truy cập của người dùng.
Xác định và quản lý dữ liệu dễ bị tấn công nhất trước các mối đe dọa bảo mật.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này