Mdaemon Security Gateway

5.700.000

Công cụ chống spam cho mail server Mdaemon.
Tích hợp cả công cụ chống virus cho Mdaemon.
Lọc mail rác với các policy cao cấp.
Bản quyền theo số lượng user và gia hạn hàng năm.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này