Netsparker

100

Công cụ phát hiện lỗ hổng bảo mật ứng dụng Web tự động.
Phát hiện các lỗ hổng như SQL Injection, Cross-site Scripting (XSS), File Inclusion.
Hiểu rõ về cơ chế xác thực, phân quyền, các lỗ hổng, chính sách bảo mật cho ứng dụng web.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này