PaperCut NG

15.660.000

Quản lý máy in và tối ưu in ấn trong doanh nghiệp.
Tiết kiệm chi phí in và thân thiện với môi trường.
Hạn chế và phân quyền in trên các máy in.
Cấp quota in cho người dùng và phòng ban.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này