Parallels Remote Application Server

10

Máy tính để bàn và ứng dụng ảo đến mọi thiết bị, mọi nơi, mọi lúc.
Tăng cường bảo mật bằng cách giám sát tập trung và hạn chế quyền truy cập.
Nhanh chóng mở rộng cơ sở hạ tầng CNTT theo yêu cầu với tính năng tự động.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này