Acrobat Pro

13.000.000

Chỉnh sửa nội dung file PDF với bộ công cụ đa năng.
Xuất file PDF ra các định dạng khác.
Nhận diện ký tự, hình ảnh, chuyển đổi file scan thành file tài liệu có thể chỉnh sửa.
Tích hợp tiện ích mở rộng trên các trình duyệt web thông dụng.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này