Agisoft Metashape

100

Phương pháp đo quang tam giác
Đám mây điểm dày đặc: chỉnh sửa và phân loại
Mô hình độ cao kỹ thuật số: thế hệ DSM / DTM
Thế hệ trực tiếp tham chiếu địa lý

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này