AhsayOBM Server Backup

3.995.000

Mã hóa an toàn và xác thực 2 yếu tố
Các mô-đun sao lưu chuyên dụng khác nhau
Máy ảo Spin-up ngay lập tức từ bản sao lưu
Khả năng khôi phục được đảm bảo

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này