Axure RP

10.500.000

Tạo wireframe nhanh chóng với các lựa chọn tùy chỉnh đa dạng.
Tạo các mẫu thiết kế đa chức năng và nhiều lựa chọn tùy chỉnh.
Thư viện với nhiều thành tố để thiết kế website.
Xuất sang file HTML và JavaScript hoặc chia sẻ trên Internet.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này