Blizz

300.000

Họp nhóm và hội nghị video trực tuyến qua máy tính và thiết bị di động.
Một sản phẩm thuộc bản quyền của TeamViewer.
Không giới hạn thời gian mỗi phiên họp trực tuyến.
Tùy chọn số người tham gia tối đa mỗi phiên họp.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này