Carbonite Availability

100

Dữ liệu luôn được đồng bộ giữa máy nguồn và đích.
Khôi phục hệ thống nhanh chóng từ các bản sao lưu.
Mã hóa dữ liệu trong quá trình đồng bộ.
Giao diện thân thiện, quản trị dễ dàng, thao tác nhanh chóng.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này