Carbonite Server

100

Sao lưu và khôi phục dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp.
Lưu trữ sao lưu cục bộ hoặc lưu trữ trên cloud.
Giảm chi phí phần cứng thiết bị lưu trữ cho sao lưu.
Hỗ trợ sao lưu đa dạng các nền tảng.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này