Faronics Core

100

Triển khai các tệp .bat, .exe hoặc .msi từ xa tới một hoặc nhiều máy trạm đồng thời
Tự động hóa các tác vụ với bộ lập lịch tích hợp
Triển khai các bản cập nhật Windows từ WSUS hoặc cục bộ
Điều khiển từ xa vào máy tính bằng công nghệ RDC

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này