GoToMeeting

100

Hội thảo, họp nhóm, dạy học hoặc hỗ trợ trực tuyến.
Hỗ trợ đa dạng nền tảng thiết bị từ máy tính tới thiết bị di động.
Người tham dự có thể tham dự nhanh chóng mà không cần tài khoản.
Bản quyền theo năm và theo số người tối đa tham dự họp nhóm.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này