Mdaemon ActiveSync

5.400.000

Tích hợp với mail server Mdaemon.
Nâng cao tính năng cho thiết bị di động kết nối tới mail server Mdaemon.
Đồng bộ mail, lịch, danh bạ trên các thiết bị tới thiết bị di động.
Không phải sử dụng các giao thức kết nối đã lỗi thời như POP3.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này