Microsoft Teams

700.000

Hội thảo video trực tuyến.
Chia sẻ màn hình, chia sẻ tệp.
Ứng dụng và quy trình làm việc.
Quyền riêng tư và bảo mật.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này