Nagios Core

100

Nagios core là một phần mềm mã nguồn mở và giám sát mạng.
Theo dõi hệ thống, dịch vụ mạng và sẽ cảnh báo khi mà có sự cố xảy ra..
CPU chạy quá tải hay một host bị hỏng không còn hoạt động, dịch vụ ssh bị lỗi….

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này