NTFS Permissions Reporter

100

Lập lịch báo cáo tích hợp, mạnh mẽ với hỗ trợ gửi email
Phân tích quyền thư mục với chế độ xem dạng cây và bảng
Giao diện dòng lệnh linh hoạt để tích hợp và tự động hóa

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này