Veritas Backup Exec

100

Sao lưu và khôi phục dữ liệu cá nhân và cho doanh nghiệp.
Giảm rủi ro và thiệt hại về mã hóa dữ liệu và ransomware.
Giảm chi phí cho các thiết bị lưu trữ phần cứng.
Quản trị tập trung và tự động hóa các tác vụ sao lưu và khôi phục.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này