Zoom Meeting

3.600.000

Hội họp trực tuyến nhiều người tham dự.
Ghi lại phiên họp và lưu trên cloud.
Quản lý người dùng bản quyền và phân quyền.
Có sẵn phiên bản miễn phí.

Thêm vào giỏ
Mua sản phẩm này